Cennik          

Przypominamy, że wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju psychoruchowego umożliwia szybkie wprowadzenie   dopasowanej do potrzeb dziecka terapii – stymulacji ruchowej, psychologicznej lub zastosowanie nowatorskich metod pedagogiki leczniczej. Daje ono dziecku niepowtarzalną szansę na wyrównanie zaburzonego rozwoju.

Rodzaj usługiCena
Wczesne Wspomaganie RozwojuBezpłatnie jeśli dziecko jest objęte programem w naszej poradni, w innym wypadku – 60 zł za 60 min
Diagnoza psychologiczna (wywiad, testy)150 - 200 zł
Diagnoza pedagogiczna150 zł
Diagnoza pedagogiczna z testem PEP lub testem KORP150 - 200 zł
Diagnoza pedagogiczna - sprawność grafomotoryczna80 zł
Diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) z konsultacją: psychologiczną, pedagogiczną i (w razie potrzeby) logopedyczną, omówienie wyników i plan terapii350 zł
Badanie ryzyka dysleksji
100 zł
Diagnoza gotowości szkolnej (dzieci 5-6 letnie) z opinią300 zł
Diagnoza logopedyczna80 zł
Diagnoza neurologopedyczna100 zł
Konsultacja psychologiczna70 zł
Konsultacja pedagogiczna70 zł
Konsultacja psychiatryczna100 zł
Sesja terapii rodziców/par (90 min)120 zł
Sesja terapii całej rodziny (90min)120 zł
Indywidualna terapia pedagogiczna (45 min)70 zł
Indywidualna terapia psychologiczna (60 min)70 zł
Terapia logopedyczna50 zł (45 min)
60 zł (60 min)
Coaching młodzieżowy (60 min)80 zł
Interwencja kryzysowa (sesja indywidualna 60 min)80 zł
Interwencja kryzysowa w domu klienta120-150 zł(w zależności od odległości do m-ca zamieszkania)
Integracja sensoryczna (SI, diagnoza obejmująca 3-4 spotkania)300 zł
Terapia integracji sensorycznej (60 min)70 zł
Terapia ręki (60 min)60 zł
Grupowy Trening Kompetencji Społecznych i Emocjonalnych dla dzieci i młodzieży (90 min)60 zł
Grupowy Trening Kompetencji Społecznych i Emocjonalnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem Treningu Zastępowania Agresji ART (90 min. )40 zł (przy grupie co najmniej 5 osób)
Szkoła dla rodziców – zajęcia dla grup co najmniej 5-osobowych(120 min, 10 spotkań z trenerami różnych specjalności)40zł
Zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (60 min)
40 zł (przy grupie co najmniej 3 par dziecko + rodzic)
Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) – pierwszym polskim znormalizowanym testem do badania aktualnego poziomu rozwoju dziecka oraz do oceny jego właściwości temperamentalnych180 zł
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MDFR) – nowatorska metoda diagnostyczna opracowana w Centrum Dziecięcym w Monachium.180zł
Diagnoza przetwarzania centralnego – Johansen-IAS 200 zł - (pierwsze badanie)
150 zł - kolejne badania w trakcie terapii
Zajęcia / ćwiczenia ruchowe (30-35 min.)40 zł
Masaż klasyczny25 zł (15 minut)
40 zł (30 minut)
100 zł (60 minut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nasza Poradnia jest wyposażona we wszystkie nowoczesne testy do badania dzieci Skalę Dojrzałości Umysłowej Columbia, Dziecięcą Skalę Rozwojową DSR, Skalę Inteligencji i Rozwoju IDS, Skalę Inteligencji WISC-R, Skalę Leiter’a oraz Skalę Inteligencji Stanford Binet V edycja